O Vanini


Sem filozofinja in certificirana integrativna psihoterapevtka. Študij filozofije  me je opremil s širšim vpogledom v odnos med posameznikom in družbo ter  me navdušil za raziskovanje v polju psihoanalize. Moja rado-vednost me je vodila naprej k študiju psihoterapije in k želji po razvozlavanju ugank našega notranjega sveta in odnosov med nami. Odločila sem se, da bo psihoterapija postala moja pustolovščina in moje poslanstvo.

Kot zunanja sodelavka sem delala na Združenju DrogArt, kjer sem izvajala individualno terapijo in svetovanje. Sodelovala sem tudi z Dnevnim centrom ŠENT Kranj, kjer sem vodila psihoedukacijske delavnice in pogovorne skupine ter kot prostovoljka pomagala pri Društvu za slišanje glasov. Pred nekaj leti sem ugotovila, da je čas za samostojno pot, zato sem se odločila za delo v zasebni psihoterapevtski praksi.

Pogoj za uspešno psihoterapevtsko delo je nenehen osebni in profesionalni razvoj. K temu prispeva  osebna terapija (delo na sebi), supervizija ter predanost pridobivanju novega znanja preko seminarjev in delavnic.

Izobraževala sem se na Inštitutu za integrativno psihoterapijo in svetovanje IPSA, ki je pridruženi član Evropske zveze za integrativno psihoterapijo EAIP in deluje v okviru Mednarodne zveze za integrativno psihoterapijo IIPA. Sem članica Slovenskega društva za integrativno psihoterapijo in transakcijsko analizo SINTA, ki je član Slovenske krovne zveze za psihoterapijo SKZP.

V prostem času mi radost prinašajo dolgi pogovori o skrivnostih znotraj in zunaj nas, filmi, ki mi dajo misliti in tek po spokojnem gozdu. Uživam v potovanjih, gurmanskih eksperimentih in romanih, ki jih je nemogoče odložiti. V življenju največji pomen dajem odnosom – osebnim in terapevtskim. Verjamem v spremembo, svobodo, avtentičnost in bližino.

© Vanina Urh