Kako delam


Če odklonimo lastno zgodbo, nas le-ta določa.
Ko spoznamo lastno zgodbo in postanemo odgovorni zanjo,
dobimo pogum, da napišemo nov konec.
(Brene Brown)

Tako kot nekje piše Irvin Jalom, tudi sama psihoterapevta in klienta vidim  kot „kolega popotnika“, ki skupaj raziskujeta klientov notranji in zunanji svet ter prostor, ki ga ustvarja njun odnos.

Verjamem, da je vsak od nas najboljši strokovnjak za reševanje lastnih problemov. V terapiji bova s skupnimi močmi odkrivala/i vednost, moč in vire, ki vam bodo pomagali pri premagovanju izzivov in vas opolnomočili na poti, ki ste si jo izbrali.

Moj cilj je ustvariti varno okolje, kjer boste lahko izrazili tudi najbolj potlačene in skrite dele sebe, ter se ob tem počutili slišane, razumljene in sprejete. Vaša pripravljenost za delo in odprtost za spremembe bosta ob tem ključnega pomena.

Vsak terapevtski odnos je poseben in vsaka terapija je prilagojena posameznikovim potrebam. Pri svojem delu uporabljam preplet tehnik in metod integrativne psihoterapije (dialog, umetnostne tehnike, sprostitvene vaje, eksperimente,..) in brainspotting.

Med potovanjem po vaši preteklosti in sedanjosti in z raziskovanjem zavednih in nezavednih vsebin se boste povezali tako z veseljem, radostjo in upanjem, kot tudi z jezo, žalostjo ali strahom. Tako kot v vsakdanjem življenju, se boste v terapiji včasih počutili prijetno, včasih pa tudi nelagodno.  Iskanje prave mere med status quo in spremembami, med varnostjo in svobodo, med trdnimi pravili in kreativnostjo je lahko tudi obremenjujoče in boleče, toda na koncu nam vedno prinese zadovoljstvo, mir in navdušenje nad tem, da smo končno postali avtorji svoje zgodbe.

© Vanina Urh